O nama

Home / O nama

O udruženju

Udruženje je formirano krajem 2013, godine ali su se tek sada stekli uslovi za pokretanje rada udruženja. Za predsjednika udruženja izabran je Doc. dr Vujnović Saša, načelnik Klinike za Radiologiju pri  Univerzitetskom Kliničkom centru Banja Luka, dok je za potpredsjednika udruženja izabran dr Vujmilović Siniša.  Udruženje je osnovano na osnovu Statuta udruženja radiologa Republike Srpske, kojeg možete preuzeti na stranici Članstvo.

Istorijat

Neki od osnovnih ciljeva i zadataka udruženja su da rade na kontinuiranom i stručnom usavršavanju, podsticanje naučno istraživačkog rada,osavremenjivanje i uvođenje novih metoda liječenja i dijagnostike iz oblasti radiologije, rad na poboljšanju položaja radiologa i specijalizanata radiologije kao i mnogi drugi ciljevi detaljno opisani u statutu URRS-a.

Predsjednik udruženja
Doc. dr Vujnović Saša

Potpredsjednik udruženja
Mr. Dr Siniša Vujmilović

Logotip udruženja
PDF format
PNG format
JPG format