Program sastanka

21.04.2018. – SUBOTA

 • 10:00h “CT GENERAL ELECTRIC BRIGHT SPEED – ISKUSTVA U RADU”
  • Vladica Vuković – KBC Zvezdara, Beograd

 • 10:15h “CT UROGRAFIJA – OPTIMIZACIJA PROTOKOLA”
  • Aćimović Ognjen – UKC RS, Banja Luka

 • 10:25h “STEREOTAKSIJA PRAĆENA CT-om”
  • Minić Krstina – KC Vojvodine, Centar za radiologiju, Novi Sad

 • 10:45h “RADIOLOŠKI IMIDŽING SRCA
  • Pinjić Kemal – UKC, Tuzla

 • 11:00h “MR ŽARIŠNIH LEZIJA JETRE
  • Igor Fučkan – KB “Dubrava”, Zagreb

 • 11:15h “MR DOJKI
  • Meliha Arap i Sanja Šehović – KC, Mostar

 • 11:30h “MR KARLICE – NAŠA ISKUSTVA
  • Miljanović Božidarka – UKC RS, Banja Luka

 • 11:45h “MR SPEKTROSKOPIJA MOZGA
  • Ćućun Vesna – UKC RS, Banja Luka

 • 12:00h “MR SRCA – OSNOVNE SEKVENCE – FIZIČKI PRINCIPI
  • Vidojević Draško – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

 • 12:15h „DEPONOVANJE GADOLINIJUMA U ORGANIZMU – ŠTA TREBA DA ZNAMO?“
  • Doc dr Saša Vujnović – UKC RS, Banja Luka

 • 12:30h – 13:00h “KAFE PAUZA”

 • 13:00h “PERKUTANE NEVASKULARNE PROCEDURE
  • dr Slobodan Hajder – UKC RS, Banja Luka

 • 13:15h “PERIRADIKULARNA TERAPIJA BOLA POD KONTROLOM CT-a
  • Ostojić Svjetlana – UKC RS, Banja Luka

 • 13:30h “ENDOVASKULARNO LEČENJE VARIKOKELA
  • Simona Klampfer – KC, Maribor

 • 13:45h “KOARKTACIJA AORTE
  • Vlade Živković – Univerzitetska dečija klinika u Tiršovoj, Beograd

 • 14:00h “BALONPULMONALNA  VALVULOPLASTIKA
  • Zrnić Aleksandar – UKC RS, Banja Luka

 • 14:15h “STENT ARTERIJE FEMORALIS SUPERFICIJALIS
  • Šarić Mićo i Šarić Mile – UKC RS, Banja Luka

 • 14:30 “PERKUTANE VASKULARNE PROCEDURE – KARDIOLOŠKI ASPEKT”
  • Dr Saša Lončar – UKC RS, Banja Luka