Godišnji sastanak – Program predavanja – Radiolozi

Godišnji sastanak – Program predavanja – Radiolozi

Program sastanka je sljedeći

20.04.2018. – PETAK

 • Registracija do 19h
 • Koktel dobrodošlice, pozivno predavanje, svečana večera

21.04.2018. – SUBOTA

 • 08:30h “Introduction to chest and Abdominal X-ray interpretation“
  • Prof. dr Edward Twimasi

 

 • 09:15h “Non traumatic emergencies Brain and Spine“
  • Prof. dr Hemant A. Parmar

 

 • do 10:10h “PAUZA“
 • 10:10h “Uloga magnertne rezonance u dijagnostikovanju CADASIL-a“
  • dr Dragan Stojanov – KC, Niš

 

 • 10:30h “RF ablacija benignih koštanih tumora“
  • doc dr Suad Jaganjac – Schon Klinik, Hamburg

 

 • 10:50h “Spinalno aksijalno opterećenje lumbalne kičme“
  • dr Deniz Bulja – KC, Sarajevo

 

 • 11:10 “Uloga radiologa u dijagnozi metastatskog karcinoma dojke i praćenje odgovora na AHT“
  • dr Dijana Mikić – UKC RS, Banja Luka

 

 • 11:25h “MRI u dijagnostici karcinoma cerviksa“
  • dr Dragana Jefić – UKC RS, Banja Luka

 

 • 11:40h “Naša iskustva u interventnim vaskularnim procedurama potkoljenogregiona“
  • dr Mile Čučak – UKC RS Banja Luka

 

 • do 12:20h “PAUZA“

SATELITSKI SIMPOZIJUM

 • 12:20h “Gadovist 1,0  – jedinstveno paramagnetno kontrastno sredstvo“
  • Zvjezdan Skopljak, Bayer d.o.o.

 

 • 12:30h “Gadovist u dijagnostičkim protokolima za pretrage  dojke i abdomena na magnetnoj rezonanc“
  • Ass dr Mirjan Nadrljanski – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd

SESIJA MLADIH RADIOLOGA

 • 12:40h “Tretman jetrenih metastaza karcinoma kolona“
  • dr Larisa Đokić Gostić – ZU Maksimović, Doboj

 

 • 12:50h “Skrining karcinoma pluća“
  • dr Darija Mičić – UKC RS, Banja Luka

 

 • 13:00h “Holangiokarcionom“
  • dr Aleksandar Perić – Dom zdravlja, Banja Luka

 

 • 13:10h “Diferencijalna dijagnoza kavitirajućih promjena plućnog parenhima“
  • dr Ivana Pavković – UKC RS, Banja Luka

 

 • 13:20h “Povrede meniskusa“
  • dr Dragan Ristić – JZU Bolnica, Doboj

 

 • 13:30h “Medijastinalniteratom“
  • dr Slaviša Plavšić – JZU Bolnica, Doboj

 

 • 14:00h “RUČAK
 • 17:00h “Panel diskusija :Specijalizacija iz radiologije – Izazovi 21. vijeka“
  • Učesnici u panel diskusiji:
   • doc. dr Saša Vujnović, UKC RS,
   • Prof. dr Edward Twimasi
   • Prof. dr Hemant A. Parmar
   • Prof. dr Harris L. Cohen
   • prof. dr Dragan Stojanov-KC Niš,
   • dr Deniz Bulja-KC Sarajevo,
   • doc. dr Suad Jaganjac, Schon Klinik-Hamburg

22.04.2018. – NEDELJA

 • 8:00h Doručak i zatvaranje godišnjeg sastanka